TR | EN

 

PROJE EKİBİ

Proje ekibinde, uzman toplantılarının gerçekleştirildiği Proje Danışma Kurulu (Project Consulting Grup) ve Proje Değerlendirme Ekibi (Assessment Team); eğitimleri geliştiren ve 3 bölgede verilmesini sağlayan Eğitim Geliştirme Ekibi ve Eğitimciler; eğitimler sonrası uygulamalar boyunca hedef gruba destek olmak amacıyla düzenlenen grup süpervizyonlarında görev alan Uzman Süpervizörler ve Yerel Süpervizörler; projenin 3 ilde hayata geçirilmesi için 3 bölgede ve Ankara'da projenin MEB'e ve üniversitelere tanıtımını yaparak bağlantılar kuran, idari, mali, teknik ve lojistik işleyişi sağlayan Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı; 3 bölgede hedef grupla iletişim ve ilişkilerin kurulmasında ve eğitim, okul uygulamaları ve süpervizyonlar gibi proje etkinliklerinin işletilmesinde önemli katkıları olan Yerel Koordinatörler; ölçme araçlarının veri girişi, analizi ve değerlendirmesinden sorumlu Ölçme Değerlendirme Koordinatörü; ve projeye ilişkin her türlü muhasebenin yürütülmesinden sorumlu muhasebeci yer almaktadır.

PROJE DANIŞMA ve DEĞERLENDİRME KURULU

Nevra ÖLÇER (Proje Yetkilisi - YÖRET Vakfı Başkanı)

Prof. Dr. Necla ÖNER (Assessment Team)

Prof. Dr. Fatoş ERKMAN (Assessment Team) (Boğaziçi Üniversitesi)

E. Nüket ATALAY (Assessment Team)

Yard. Doç. Dr. Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ (Assessment Team) (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Elvira CHAUSH (Project Consulting Grup)

Sibel ERENEL (Project Consulting Grup)

Nur BEKATA MARDİN (Assessment Team)

Nurseli TAMER (Project Consulting Grup)

 

Soldan sağa: Sevgi ÖZKAN (proje gönüllüsü), Sibel ERENEL, Nur BEKATA MARDİN, Maggie PINAR, Aylin VARTANYAN DİLAVER, Nevra ÖLÇER, Fatoş ERKMAN, Didem COŞKUN ERGİN, Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Nurseli TAMER, Alt sırada: Nüket ATALAY, Necla ÖNER.

PROJE KOORDİNATÖRÜ

Didem COŞKUN ERGİN (MS, MA)

PROJE ASİSTANI

Umay ÇAVUŞ

YEREL KOORDİNATÖRLER

Doç. Dr. Nurten SARGIN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi))

Yard. Doç.Dr. Yaşar BARUT (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç.Dr. Gamze SART (İstanbul Üniversitesi)

     

Maggie PINAR, Yaşar BARUT, Mine GÖL GÜVEN


Ebru AKTAN ACAR, Nur BEKATA MARDİN, Nurten SARGIN

EĞİTİMCİ ve SÜPERVİZÖRLER

Doç.Dr. Ebru AKTAN ACAR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yard. Doç.Dr. Mine GÖL GÜVEN (Boğaziçi Üniversitesi)

Maggie PINAR

Aylin VARTANYAN DİLAVER (Boğaziçi Üniversitesi)

Nur BEKATA MARDİN

Kayhan YILDIRIM

Jennifer Mansur SERTEL

MUHASEBECİ

Lütfi TAŞDEMİR

 
 
 
   Bu yayın Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriǧinden yalnızca YÖRET VAKFI ve BEUAM sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttıǧı şeklinde yorumlanamaz.