TR | EN


ÖLÇME DEĞERLENDİRME


Projede Hedef Grup (PDR Uzmanları, PDR öğrencileri) ve öğretmenlerin İçsel Zeka, Farkındalık, Kendini İdare Etme, Motivasyon, Sosyal Zeka, Empati, Sosyal Beceriler, Liderlik, Duygusal Zeka, Dünya Görüşü ve Çatışma Çözme Becerileri ölçülerek, farkındalık kazanma ve bilinçlenme düzeylerindeki değişime bakılmıştır.

Ayrıca Ahlaki Yargı Testi, Okul Ortamı Değerlendirme Testi ve Yaşam Doyum Ölçeği verilmiştir.

Ön test ­ son test şeklinde verilen ölçeklerin veri analiz ve değerlendirme süreci tamamlanmış, Proje Tanıtım Kitabı'nda tüm paydaşlarla paylaşılmıştır.

 
 
 
 
   Bu yayın Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriǧinden yalnızca YÖRET VAKFI ve BEUAM sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttıǧı şeklinde yorumlanamaz.