TR | EN


PROJENİN AMACI

DEYE Projesi, okul öncesi ve ilkokullardaki demokratik okul kültürünü güçlendirme amacıyla gerçekleştirilmektedir. Projede önce ilkokullarda görevli psikolojik danışmanlar ve onlara proje boyunca destek vermesi düşünülen çeşitli üniversitelerin PDR bölümü öğrencilerine çocuk hakları, demokratik toplum yapısı, şiddetsiz iletişim, barış ekolojisi, çatışma çözme becerileri gibi konularda bilgi ve deneyimler kazandırılmış, bu kazanımlar doğrultusunda okullardaki sınıf öğretmenleri, veliler ve öğrencilerle çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Demokratik katılımcı yaklaşımlarla yürütülen eğitimler sonrasında, sınıf ve okul ortamlarında işbirlikçi ve katılımcı, şiddetsiz ortam uygulamalarının yaşama geçirilmesine katkı sağlanarak, demokratik yapının güçlenmesi hedeflenmiştir.

DEYE Projesinin amacı, MEB'e bağlı okul öncesi ve ilkokullarda, önemli bir noktada bulunan psikolojik danışmanlar aracılığıyla öğretmenler, veliler ve öğrencilerle birlikte çalışmalar yapmak ve eğitim ortamlarında barış kültürünü uzun vadeli gerçekleştirmektir. Projedeki etkinliklere özellikle okulöncesi ve ilkokul öğrencilerinin katılımı da sağlanarak, demokratik okul ortamının yaşatılması ve güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu yolla, gençlerin, demokratik vatandaşlığın temeli olan katılımcı, düşünen, sorgulayan, karar verip, sorumluluk alan ve anlaşmazlıklara yaratıcı çözümler üretebilen kişiler olmaları için katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

 
 
 
 
   Bu yayın Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriǧinden yalnızca YÖRET VAKFI ve BEUAM sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttıǧı şeklinde yorumlanamaz.