TR | EN


DEYE PROJESİ


Avrupa Birliği'nin Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı kapsamında T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB) tarafından kabul edilen TR2009/0136­01.02/136 no.lu proje için, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) Vakfı yürütücüğünde, proje ortağı Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) ile birlikte bir eğitim ve uygulama planı geliştirilmiştir.

Projenin başında İstanbul, Samsun ve Konya'da Milli Eğitim Müdürlükleri'ne proje tanıtımı yapılarak projenin uygulanacağı okullar belirlenmiştir. Okullarda çalışan ve projede yer almak isteyen gönüllü Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanları'nın yanı sıra, okullarda onlarla birlikte çalışması düşünülen ve üniversitelerin PDR Bölümü'nde okuyan gençlerin de projeye katılması için üniversitelerle bağlantılar kurulmuştur. Amaç, okul öncesi ve ilkokullarda, demokrasiyi ve demokratik yurttaşlık kavramını, öğretmen, öğrenci ve velilere barışçıl bir ortam oluşturup yaşatarak farkındalık yaratmak ve demokratik okul kültürünü güçlendirmektir.

Projenin ilk etabında İstanbul'da, Konya'da ve Samsun'da toplam 36 okulda görevli psikolojik danışman ve uygulamalarda onlara destek olacak olan çeşitli üniversitelerde okuyan PDR Bölümü öğrencileri eğitimlere gönüllü olarak katılmıştır. Psikolojik danışmanlar ve Psikolojik danışmanlık öğrencileri ile empati kurma, çocuk ve insan hakları, ön yargıların farkında olup, kimseyi ötekileştirmeden farklılıklara saygı duyma, şiddetsiz iletişim, güven ortamı yaratma, affedebilme, öfke kontrolü ve anlaşmazlıklara barışçıl çözümler bulabilme gibi Barış Eğitiminin özü olan konular çeşitli etkinlikler aracılığı ile işlenmiş ve katılımcıların yaşayarak bu kavramları içselleştirmelerine çalışılmıştır.

Projenin ikinci etabında Psikolojik danışmanlar, PDR öğrencilerinin de desteği ile çalıştıkları okullarda bir grup öğretmen, öğrenci ve velilere, öğrenmiş oldukları etkinlikler arasından uygun gördüklerini uygulamışlar ve katılımcıların hepsi bu deneyimin çok yararlı olduğunu, bu tür katılımcılığı öne çıkaran yani etkileşimli eğitimlerin didaktik eğitimlerden çok daha etkili olabildiğini, dolayısıyla örgün eğitim müfredatına girmesinin gerektiğini vurgulamışlar; İlköğretimde‘Hayat Bilgisi’, 'Rehberlik' hatta 'Beden Eğitimi' derslerine kolaylıkla dahil edilebileceğini belirtmişlerdir. Barış eğitimi kapsamına giren bu tür eğitimlerin diğer bir faydası da duygusal zekayı arttırmasıdır ki; çeşitli araştırma sonuçlarına göre duygusal zekası gelişmiş bireyler hem akademik hem de yaşamla baş edebilme açısından çok daha başarılı olmaktadır.

 
 
Projenin uygulandığı okulların bulunduğu iller: İstanbul - Konya -Samsun
 
   Bu yayın Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriǧinden yalnızca YÖRET VAKFI ve BEUAM sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttıǧı şeklinde yorumlanamaz.