TR | EN

UYGULAMA AŞAMALARI

DEYE Projesi, 3 bölgede (İstanbul, Konya, Samsun) İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ve ilkokullara projenin tanıtılması, MEB'e bağlı ilkokullarda görevli gönüllü Psikolojik Danışman ve Rehberlerin belirlenmesi (proje okulları), formatör eğitimleri, süpervizyonlar, okul uygulamaları, ölçme değerlendirme, projenin sempozyum ve kongrelerde sunulması gibi ana etkinliklerden oluşmaktadır.

Projede sırasıyla:

  • Tanıtım toplantıları yapılarak gönüllü psikolojik danışmanlar ve PDR öğrencileri (hedef grup) belirlenmiştir,
  • Tüm hedef gruba eğitimler öncesinde ölçme araçları verilmiştir (ön testler - hedef grup),
  • Tüm hedef grup 3 bölgede BEUAM üyesi Eğitimciler önderliğinde beşer günlük Hizmetiçi Eğitimler (formatör eğitimleri) almıştır,
  • Eğitimlerini tamamlayan formatörler, kendileriyle eşleştirilen 2 PDR öğrencisi ile birlikte kendi okullarındaki öğretmenlere ölçme araçlarını vermişler (ön testler - öğretmenler) ve hemen ardından öğretmen, öğrenci ve veli oturumları düzenlemişlerdir,
  • Formatör eğitimi sonrasında ve uygulamalar boyunca her ay bir kez olmak üzere Yerel ve Uzman Süpervizörler eşliğinde grup süpervizyonlarına katılarak, eğitimde ve uygulamada karşılaştıkları zorlukları, önerileri, şikayetleri ve dilekleri paylaşarak sorunlara birlikte çözüm bulmuşlar ve daha iyiyi elde etmenin yollarını aramışlardır,
  • Okullarda 1 dönem boyunca süren uygulamaların tamamlanmasının ardından, hedef gruba ve sınıf öğretmenlerine ölçme araçları tekrar verilmiştir (son testler - hedef grup ve öğretmenler),
  • 3 bölgede kapanış toplantıları düzenlenerek projenin 3 bölgedeki diğer okullara duyrularak yaygınlaştırılması, demokrasi, insan hakları ve barış kavramlarının öneminin vurgulanması sağlanmıştır.
  • Yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve konferansara katılarak projenin ilgili tüm paydaşlara duyurulması ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
  
 
 
 
   Bu yayın Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriǧinden yalnızca YÖRET VAKFI ve BEUAM sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliǧi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttıǧı şeklinde yorumlanamaz.